Plán a předplatné
Možnost platby

Podmínky

Přijetí našich podmínek


Na vaše používání podmínek řešení Lightlink se vztahují následující podmínky. Pečlivě si přečtěte naše podmínky. Používáním této webové stránky se považuje za váš souhlas a souhlas s našimi podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

Využívání služeb


Využívání služeb poskytovaných společností bude podmíněno přístupem k celosvětové síti, a to buď přímo, nebo nepřímo. Platba jakýchkoli poplatků spojených s uvedeným přístupem bude na odpovědnosti uživatele, který bude také odpovědný za poskytnutí veškerého potřebného vybavení pro připojení k celosvětové síti, ať už bude mít uvedené zařízení jakoukoli formu.

Soukromí


Budeme respektovat vaše osobní údaje a dodržovat veškeré platné právní předpisy a pravidla pro ochranu osobních údajů v Británii, která jsou v současné době v platnosti. Jakékoli vámi poskytnuté informace použijeme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Zavazujete se, že všechny podrobnosti, které nám poskytnete za jakýmkoli účelem, budou úplné a přesné. Pokud dojde k jakýmkoli změnám vámi poskytnutých podrobností, je vaší odpovědností informovat nás co nejdříve.

Odkazy na tento web


Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte vytvořit odkaz na žádnou stránku tohoto webu. Pokud vytvoříte odkaz na stránku tohoto webu, činíte tak na vlastní nebezpečí a výše uvedená vyloučení a omezení se budou vztahovat na vaše používání tohoto webu jeho propojením.

Odkazy z tohoto webu


Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah jiných webových stránek Partys, na které jsou z tohoto webu připojeny. Názory vyjádřené nebo materiály na těchto webech nejsou nezbytně sdíleny nebo schváleny námi a neměly by být považovány za vydavatele takových názorů nebo materiálů. Uvědomte si, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů byste měli vyhodnotit bezpečnost a důvěryhodnost jakéhokoli jiného webu připojeného k tomuto webu nebo k němu přistupujícího prostřednictvím tohoto webu. Tato společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem, jakýmkoli způsobem způsobeným vaším poskytnutím osobních údajů třetím stranám.

Informace o smlouvě


Business Standard se pokusí zpracovat vaše předplatné okamžitě, ale nezaručuje, že vaše předplatné bude aktivováno v libovolný určený čas. Odesláním platby a dalších podrobností o předplatném nám dáváte nabídku na koupi předplatného. Vaše nabídka bude přijata pouze námi a smlouva bude uzavřena, až budeme úspěšně ověřovat vaše platební údaje a e -mailovou adresu. V tu chvíli vám poskytneme přístup k vašemu předplatnému. Business Standard si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli nabídku podle svého uvážení, a to z jakéhokoli nebo žádného důvodu. Business Standard může být partnerem poskytovatelů obsahu třetích stran za účelem nabízení balíčkových služeb, podle nichž budou platby za obě služby shromažďovány podle obchodního standardu. Business Standard se bude snažit zajistit bezproblémový přístup ke všem takovým třetím stranám s jediným přístupem do jednoho bodu. V tomto bezproblémovém přístupu může být mezera v důsledku poruchy technologie, dočasného odpojení připojení k internetu nebo jakýchkoli faktorů, které přesahují rozumnou kontrolu nad obchodním standardem. V takových případech bude smlouva vytvořena, jakmile budou obnoveny přístupy k partnerským službám.

Zásady platby a vracení peněz


Při nákupu předplatného nám musíte poskytnout úplné a přesné platební údaje. Odesláním platebních údajů slibujete, že máte nárok na nákup předplatného pomocí těchto platebních údajů. Pokud neobdržíme autorizaci platby nebo bude jakákoli autorizace následně zrušena, můžeme váš přístup k vašemu předplatnému okamžitě zrušit nebo pozastavit. Za podezřelých okolností můžeme kontaktovat vydávající banku/poskytovatele plateb a/nebo orgány činné v trestním řízení nebo jiné vhodné třetí strany. Pokud máte nárok na vrácení peněz podle těchto podmínek, připíšeme vám toto vrácení peněz na kartu nebo jiný způsob platby, který jste použili k odeslání platby, pokud nevypršela platnost. V takovém případě vás budeme kontaktovat. Business Standard použije ke zpracování vaší platby služby kvalitních poskytovatelů platebních služeb třetích stran.

Změny podmínek


Datum účinnosti v horní části této stránky udává, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy revidovány.